Employee engagement en Generatie Z: “Maak van je organisatie een project”

Generatie Z committeert zich niet aan organisaties, wel aan projecten. Een duidelijk, relevant doel om aan te werken, dat is waar deze jonge medewerkers warm voor lopen.

Bekijk deel 2 van ons interview met Jos Ahlers, mede-auteur van het boek ‘Generatie Z. En de Vierde Industriële Revolutie’. Zijn advies: ‘Bekijk je organisatie als een project, en ga in gesprek met deze medewerkers over concrete doelen voor de nabije toekomst.’

 
 

 

 

De impact van Generatie Z op organisaties

Carrière maken is uit, ‘waarde toevoegen’ is in. De aankomende generatie medewerkers, ook wel Generatie Z genoemd, vindt het belangrijk om ‘hun eigen ding’ te kunnen doen. Ook binnen organisaties. Deze digital natives, geboren tussen 1995 en 2012, zijn gamers die leren van trial and error en die niet schromen om de antwoorden op hun vragen direct bij de CEO te halen (#durftevragen).

POMTW sprak met Dr. Jos Ahlers, mede-auteur van het boek ‘Generatie Z. En de Vierde Industriële Revolutie’. Over wat organisaties moeten en kunnen verwachten van deze jonge medewerkers.

 

 

 

Anders veranderen: Beelddialoog als modern veranderinstrument

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om hun medewerkers – al dan niet op projectbasis – nauwer te betrekken bij het vinden van nieuwe oplossingen voor de uitdagingen waar zij voor staan. Om vanuit een gezamenlijk toekomstbeeld, met elkaar na te denken over wat er nodig is om de toekomst te realiseren, waarbij iedereen een grote mate van autonomie en verantwoordelijkheid heeft. De Beelddialoog kan een waardevol instrument zijn om medewerkers binnen organisaties te verbinden met die toekomst en met elkaar. Van Employee Engagement naar Organisatie Engagement.

Op de toekomst gerichte organisaties werken aan een lerende netwerkomgeving, waarin medewerkers de ruimte krijgen en vanuit een duidelijk toekomstbeeld de ruimte pakken voor hun eigen acties en ideeën. Managers zijn niet langer doorgeefluik van informatie en instructies, maar facilitators van een nieuwe manier van samenwerken en communiceren. In een cultuur waar ruimte is voor verschillen en waar diverse generaties – van Babyboomers tot Generatie Z – elkaar vinden.

(meer…)

3 Redenen om nu werk te maken van Organisatie Engagement. Deel 3: De roep om meer regelruimte

Een steeds grotere weerstand tegen administratie en controle, de roep om een duidelijke ‘purpose’ en een nieuwe generatie medewerkers die niets heeft met hiërarchie en harkjes. Drie redenen voor organisaties om nu werk te maken van Organisatie Engagement. In deel 1 en 2 van dit drieluik bespraken we de komst van de netwerkgeneratie Z en ‘Purpose denken’. Vandaag: De roep om meer regelruimte.

Naast de behoefte aan andere vormen van samenwerken en een aansprekend doel, zien we een roep om minder regels, processen en protocollen. Die geven ons binnen de organisatie weliswaar houvast (en dat is soms heel noodzakelijk, denk aan een piloot of een chirurg) maar de werkelijkheid laat zich niet altijd vangen in Excelsheets, KPI’s, Balanced scorecards en dashboards.

(meer…)

3 Redenen om nu werk te maken van Organisatie Engagement. Deel 2: purpose-denken.

Een steeds grotere weerstand tegen administratie en controle, de roep om een duidelijke ‘purpose’ en een nieuwe generatie medewerkers die niets heeft met hiërarchie en harkjes. Drie redenen voor organisaties om nu werk te maken van Organisatie Engagement. Gisteren: de komst van de netwerkgeneratie Z. Vandaag: Purpose denken – ‘Betekenis geven aan de toekomst’ als driver voor verandering.

Veranderkundige Otto Scharmer betoogt in zijn Theory U dat we moeten stoppen met ‘downloaden’ uit het verleden. Immers: als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. We zouden daarom, kort samengevat, de blik veel meer richten op de toekomst, en met dat beeld voor ogen bedenken wat we vandaag anders moeten doen om morgen daar te komen. ‘

Het eerste deel van Scharmers theorie bestaat uit afstand nemen en reflecteren op het heden en verleden. Daardoor ontstaat er meer ruimte om opnieuw waar te nemen en oog te krijgen voor de best mogelijke toekomst die voor je ligt. Een eerlijke reflectie op ‘wat er gaande is in de organisatie’ vraagt dat je goed luistert naar elkaar en probeert ook vanuit het perspectief van de ander naar een situatie te kijken. Hierdoor ontstaat wederzijds begrip en een goede voedingsbodem om de toekomst voor te stellen. Door die toekomst vervolgens, met een ‘wit vel papier’ op tafel, samen vorm te geven, ontstaat inspiratie, creativiteit en motivatie.

 

Return on involvement (meer…)

3 Redenen om nu werk te maken van Organisatie Engagement. Deel 1: Netwerkgeneratie Z

Een steeds grotere weerstand tegen administratie en controle, de roep om een duidelijke ‘purpose’ en een nieuwe generatie medewerkers die niets heeft met hiërarchie en harkjes. Drie redenen voor organisaties om nu werk te maken van Organisatie Engagement. Vandaag de eerste: de komst van netwerkgeneratie Z.

 

Slimme robots, virtual reality, 3D-printing en big data… de technologische veranderingen zijn nauwelijks bij te benen. Wetenschappers spreken al over ‘De Vierde Industriële Revolutie’, want niet alleen de technologie ontwikkelt zich sneller dan ooit, ook onze kijk op de wereld lijkt de komende jaren compleet te veranderen. Voor de generatie die nu opgroeit is dit een gegeven; ze begrijpen waarschijnlijk niet eens waarom wij er het woord ‘revolutie’ aan hangen.

(meer…)

Van Babyboom tot Generatie Z: Veranderen via dialoog werkt!

22 februari 2018, 14.00 – 17.00 uur, Hoofddorp

Met de komst van generatie Y en Z is de tijd (eindelijk) definitief voorbij dat we veranderingen ‘doorvoeren’, ‘implementeren’ of ‘uitrollen’.
Medewerkers willen vanuit de bedoeling meedenken en zelf vormgeven aan organisatie-ontwikkeling.

Dus: kom als directie of manager uit de ‘zend-modus’ en ervaar op 22 februari hoe je echt het gesprek aan kunt gaan om denkkracht binnen je organisatie te benutten!
Omwille van een goede dialoog is het aantal plaatsen beperkt.


Gastspreker:

Jos Ahlers, auteur van het boek ‘Generatie Z. En de Vierde (Industriële) Revolutie.’

“Hallo piramide-bouwers, de netwerkers nemen het over.”

 

Lees meer

24 november 2017: Werkatelier ‘Veranderen via dialoog’

‘Inspirerend’, ‘eye-opener’, ‘een totaal andere insteek voor organisatieverandering’. 

 

De reacties op de vorige editie van ons event ‘Betekenisvol veranderen via dialoog’ waren boven alle verwachting!

Ze hebben ons nog meer gesterkt in de overtuiging dat er binnen organisaties meer ruimte zou moeten zijn voor visualisatie en de dialoog. Van ‘push’ naar ‘pull’ in verandermanagement!

Klik hier voor meer informatie.

Komen directies van Venus en medewerkers van Mars?

De niet bestaande kloof tussen directie en werkvloer

Politici hebben steeds meer moeite om aansluiting te vinden met burgers in alle lagen van de maatschappij. Vooral de zogenoemde ‘onderlaag’ laat steeds duidelijker merken dat zij zich niet gehoord voelen en zich niet herkennen in de woorden van de politiek. Ook in het bedrijfsleven zien we dat directies van (productie-)bedrijven worstelen met de vraag hoe ze medewerkers op de werkvloer kunnen bereiken en betrekken bij hun toekomstvisie. Medewerkers die – soms ook letterlijk – een andere taal spreken dan de directie. De kloof lijkt onoverbrugbaar en ook hier neemt het gemor toe. Het bekende verhaal van Venus en Mars?

 

Wij geloven dat er tussen medewerkers en directie in werkelijkheid helemaal geen kloof is. Er is visie, denkkracht en betrokkenheid genoeg, in alle lagen van de organisatie! Het gaat alleen om het (willen) vinden van een gemeenschappelijke taal. Organisaties die daarmee verbindingen weten te leggen en de ideeën van medewerkers weten te vangen, creëren oneindige kansen voor groei.

 

(meer…)